Milí žiaci šiesteho ročníka, vítam Vás na tejto stránke, ktorá by Vám mala uľahčiť vzdelávanie z predmetu geografia.

 

 

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“

Ján Amos Komenský