Milí žiaci, v piatok 28.4. si napíšeme krátku písomku z prírodných pomerov Ázie, ktorej súčasťou bude aj slepá mapka. Ako pomôcku vám pripájam slepú mapu. Prosím naštudujte si ju, v písomke z nej vyberiem 10 pojmov. 

 
!slepú mapu nájdeš v časti - mapy !