Domáca úloha

Milí žiaci, vypracujte si cvičenia 1 až 6 v pracovnom zošite na stranách 30 a 31.