Domáca úloha

Milí žiaci, za domácu úlohu si vypracujte cvičenia od 1-6 v pracovnom zošite na strane 30 a 31.